10 gode grunner til å være andelseier

 1. Sikkerhet i tømmermarkedet
 2. Høyest mulig tømmerpris
 3. Andelseiertillegg 2017
 4. Dyktige lokale skogbruksledere
 5. Informasjon og veiledning
 6. Medlem i det lokale skogeierområdet
 7. Investere i verdikjeden
 8. Næringspolitikk for bedre rammebetingelser
 9. Gratis tilgang til «Din Skog»
 10. Fordelsavtaler

Les mer i denne brosjyren

Bli andelseier i Viken Skog gjennom innmeldingsskjema her

 

Viken Skog skal ivareta andelseiernes interesser.
Det er nedfelt i de strategiske hovedmål med:

 • Å ivareta og fremme bruks- og eiendomsrett til skog og utmark og legge til rette for næringsvirksomhet på andelseiernes arealer
 • Å arbeide for at andelseierne får høyest mulig rotnetto. 

Som andelseier kan du utøve eierinnflytelse i andelseiermøter som arrangeres i løpet av året. I forbindelse med årsmøtene i de lokale skogeierområdene hvert år i mars/april behandles bl.a. sakene til årsmøtet i Viken Skog SA.

Skogeierne er i underkant av 1% av befolkningen i Viken Skogs området (Oslo inkludert). Det er en stor oppgave å ivareta eiernes interesser i et område hvor svært mange mennesker bruker skogen til rekreasjonsområde der skogeierne skal drive næring. Skogeiersamvirket i Norge står for nærmere 75% av all virkesomsetning i landet, og har stor innflytelse i det næringspolitiske arbeidet på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. Som andelseier blir du med i et fellesskap av skogeiere som forvalter en viktig ressurs.

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog