Viken Skog sikrer hjørnestensbedrifter og bidrar til utvikling av ny industri for å sikre avsetning og økt verdiskaping av tømmer

Viken Skog har gjennom flere år vist seg som den viktigste garantisten for hjørnestensbedrifter som Begna Bruk, Soknabruket, Numedal Bruk, Haslestad, Hellefoss og Hallingdal Trepellets. Eksport av tømmer er også viktig og kan fra tid til annen gi høyere pris, men i lengden er vi helt avhengig av å ta vare på, styrke og utvikle den lokale verdiskapingen. 

Satsingen på Treklyngen er et eksempel på at vi tar grep for å sikre fremtiden etter bortfall av mer enn 3 millioner kubikkmeter innenlandsk forbruk av massevirke. Sammen med andre aktører jobber Viken Skog for etablering av ny og lønnsom skogindustri, basert på fremtidsrettet teknologi.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog