Dyktige, lokalt forankrede skogbruksledere som kjenner bygda og skogeierne

Viken Skog har nærmere 30 erfarne skogbruksledere. En høy andel av tømmermarkedet gir grunnlag for større tetthet av skogbruksledere enn de som kjøper tømmer spredt over større områder. 

De fleste av våre skogbruksledere har lang erfaring og kjenner godt skogeierne i sin region. Nye skogbruksledere søkes fortrinnsvis rekruttert fra nærområdet, og får omfattende opplæring og støtte fra kollegaer i naboregionen.

Skogbrukslederen er kontaktperson mot skogeier for hogst og alle andre skogtjenester. Han/hun er ansvarlig for planlegging av driftene og utarbeidelse av miljørapport før hogst. Han/hun sørger for god kontakt med prodkusjonsplanleggerne som er ansvarlig for å lage kjøreruter for entreprenørene og transport basert på henteklarmeldinger. 

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog