Som andelseier har du tilgang til en rekke fordelsavtaler med gode rabatter.

Magasinet Skog

Norges største fagblad for rundt 37 000 skogeiere tilknyttet skogsamvirket i Norge, og fagpersoner innenfor ulike skogfalige miljøer. Magasinet utgis av Norges Skogeierforbund 8 ganger i året. Abonnementspris for andelseiere pr. år er kr 195,- (ikke andelseieree, kr 490,-)

www.magasinet.skog.no

 

Utmarksavdelingen

Viken Skog er medeier i Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold. Andelseiere kan benytte seg av tjenestene og få tilgang på en gratis konsultasjon.

www.utmarksavdelingen.no 

Tlf. 69 81 27 00

 

Ringeriks-Kraft

En skreddersydd spotprisavtale til andelseiere. Du betaler det samme som Ringeriks-Kraft kjøper strømmen for, pluss kun kr 29,- pr. mnd.
www.ringeriks-kraft.no

 

Advokatfirmaet Bentzen

Advokatfirmaet Bentzen AS tilbyr deg som andelseier i Viken skog en rabattert ordning, hvor du i forbindelse med et oppdrag tilbys en gratis konsultasjonstime, deretter 20 % på ordinær timesats.

www.advb.no

Tlf. 32 12 32 12
E-post: post@advb.no

 

Driftskreditt

Andelseiere får tilgang til driftskredittordningen i landbruket med svært gunstig rentesats.

www.rentebors.no/driftskreditt

 

Agrol fordelsprogram

Landbrukets eget fordelskort og MasterCard. Her får du også mange gode tilbud og rabatter, f.eks. rabatt på drivstoff, biler, leiebil, kontorrekvisita o.s.v. Les mer her. 

www.agricard.no

 

Tilgang til avtaleformularer og maler på andelseierweben

På andelseierweben kan du oppdatere den informasjon vi har registrert på ditt andelseierskap, og du kan se inngåtte avtaler, innmåling, virkeskontrakter, fakturaer og årsoppgaver m.v. Vi har nå også lagt inn en link til et omfattende dokumentarkiv i Skogeierforbundet med en rekke standardkontrakter, normalvedtekter og skjemaer knyttet til jakt, fiske, friluftsliv, veiforeninger og tomtefeste m.v.

 Andelseierweben

Andelseierskap

Som andelseier får du påvirkning i markedet, konkurransedyktige priser på tjenester, bistand med å eie og tjene på skogen, bonus, utbytte og mye mer.

Les mer

Innmeldingsskjema

Meld deg inn i Viken Skog her

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog