Andelseiere i Viken Skog har fortrinnsrett til avsetning av tømmer og er garantert en konkurransedyktig pris og et korrekt tømmeroppgjør.

Opprinnelig var skogeierne fullstendig prisgitt betingelsene fra oppkjøpere. Disse kontrollerte både måling, priser og oppgjørsbetingelser. De første lokale forsøk på å organisere seg går tilbake til 1800- tallet, men det var først i 1907 at Drammensdistriktets Skogeierforening ble dannet. Senere fulgte etablering av en felles forening for Lågendalen i 1922 og Nedre Glommen i 1929. Hensikten med den lokale skogeierorganiseringen var å opptre samlet under tømmersalget.

Dagens tømmermarked er preget av de internasjonale konjunkturene og domineres av et fåtall selskaper. For få år siden var Norge nettoimportør av tømmer, men etter nedleggelse av viktig treforedlingsbedrifter som Union, Follum, Tofte og Peterson er skogbruket avhengig av å eksportere store deler av massevirket. 

Viken Skog er landets største tømmerkjøper, og som eier er du sikret fortrinnsrett i tider med avsetningsproblemer. Viken Skog har en solid kapitalbase og garanterer rett oppgjør til riktig tid.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog