Vedlikehold av skogsbilveier

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset

Hva lærer jeg?

 • Hvorfor er det viktig å vedlikeholde skogsbilveiene?
 • Hva kan jeg som skogeier gjøre for at min vei ikke forfaller?
 • Hvordan blir en skogsbilvei påvirket av trafikkbelastning og miljøpåkjenninger?

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på i kurs i vedlikehold av skogsbilveier. Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset.

Kursoppbygging

Teorikvelder: Gjennomgang av alle momenter tilknyttet vedlikehold av skogsbilveier. Tidsramme fra kl. 18 til 21.

Kursledere: Fredrik C. Løvenskiold (Veiplanlegger Viken skog SA)

Hvor og når?

NYE KURS ANNONSERES HØSTEN 2018!

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 795,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 995,-

Faktura vil bli sendt ut etter kurset. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum 8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Påmeldingsfrist: minst 1 uke før det aktuelle kurset!

 

Norsk PEFC Skogstandard

Grunnkurs tilpasset deg som skogeier

Hva lærer jeg?

 • Hvor finner jeg informasjon om miljøverdier i egen skog?
 • Hvilke trær skal bli livsløpstrær?
 • Hva innebærer sertifiseringsavtalen?

Svar på disse og mange andre spørsmål kan du få på grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard. Krav til slik kunnskap er nedfelt i sertifiseringsavtalen og obligatorisk for skogeiere som ønsker å planlegge, administrere og gjennomføre hogst i egen skog.

Norsk PEFC Skogstandard består nå av 27 kravpunkt, som er kategorisert etter forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak samt særskilte miljøverdier. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om alt dette.

Kursoppbygging

Teorikveld: Gjennomgang av samtlige 27 kravpunkt. Diskusjoner. Deltagelse gir bestått teori. Tidsramme fra 18 til 21. 

Utekveld: Gjennomgang av de viktigste praktiske kravpunktene. Diskusjoner. Deltagelse gir bestått praksis. Tidsramme fra 18 til 21. 

Kursledere: Elling Tryterud (rådgiver, Viken Skog) og Erlend Rolstad (fra Skogfaglig Rådgivning). 

Hvor og når?

TEORIKVELDER:

UTEKVELDER: 

Utekvelder settes etter teorikvelder gjennomført. Våren 2019. 

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 1.595,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 1.995,-

Faktura vil bli sendt ut etter teorikvelden. Prisen inkluderer begge kurskvelder og kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Ny skogbeskatning

Hvordan få mest mulig ut av verdiene dine

Hva lærer jeg?

 • Lær mer om blant annet nye regler for virksomhetsvurdering og tømmerkonto
 • Hvordan påvirker de nye reglene skogeierens økonomi?
 • Hvor går grensene mellom hobbyskog, kapitalskog og virksomhetsskog?

Stortinget har med virkning fra skatteårene 2016 og 2017 innført store endringer i skogbeskatningen. De aller fleste skogeiere blir berørt. Tidligere regler om gjennomsnittsligning er erstattet av en ny utjevningsordning, tømmerkontoen. Hva innebærer dette i praksis, og hvordan kan en optimal bruk av tømmerkontoen være et bidrag til bedre totaløkonomi for skogeier og bonde?

Kursoppbygging

Kurskveld: Gjennomgang av virksomhetsbegrepet, bortfall av merverdiavgift for kapital- og hobbyskogeiere, tømmerkonto i praksis og hvordan er overgangen fra de gamle reglene. Tidsramme fra kl. 18 til 21.

Kursledere: Bjørn Helge Bjørnstad og Mikael Fønhus (Skogbrukets Kursinstitutt)

Hvor og når?

Påmelding og kursavgift

Andelseierpris: kr 795,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 995,-

Faktura vil bli sendt ut etter kurskvelden. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på kurskvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum  8 deltagere for at kurset skal avholdes.

Generasjonsskifte

Et "Viken Advokat kurs" på tema generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse. På kurset tar vi opp viktige spørsmål som oppstår ved overdragelse av landbrukseiendom.

Hva lærer jeg?

 • Fastsettelse av kjøpesum
 • Økonomiske rammer for fortsatt drift og rettferdighet mellom arvinger
 • Konsesjon, bo- og driveplikt
 • Hvordan skatten påvirkes av kjøpesum og hvilke deler av salget som kan skje skattefritt
 • Fradeling av tomter, bruksretter m.v.
 • Overføring fra dødsbo, overføring av alt med en gang, gradvis overføring
 • Hvilken betydning det har om kostnader belastes den som overdrar eller den som overtar
 • Alternative måter å organisere virksomheten/overdragelsen på

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på i kurs om generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse.

Kursoppbygging

Kurskveld: Gjennomgang og diskusjon av problemstillinger, herunder skattemessige konsekvenser knyttet til de valg partene står overfor ved overdragelse av eiendom. Tidsramme fra kl. 18.00 til 21.00.

Kursledere: Advokat Nils Mugaas og advokat Erik Chr. Heen fra Advokatfirmaet Bentzen. 

Kursdatoer:

Tirsdag 13. november - Askim - FÅ PLASSER IGJEN!

Torsdag 15. november - Hønefoss - KURSET ER FULLT!

Mandag 19. november - Revetal - KURSET ER FULLT!

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 1595,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 1995,-

Faktura vil bli sendt ut etter kurset. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum 10 deltagere for at kurset skal avholdes.

Påmeldingsfrist: senest 2 uker før aktuelt kurs

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog