Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer ca. 10,5 millioner dekar skog, og bidrar normalt med 1/4 av den samlede leveransen av tømmer i Norge.

Kompetanse som lønner seg

Viken Skog gjør det enklere å eie og forvalte skog. For oss handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet- fra planting til foredling av råvare. Vi gir våre eiere konkurransekraft og kunnskap, slik at vi sammen skaper en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring. I Viken Skog jobber vi for å skape en verdikjede i verdensklasse!

 

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

  • Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett
  • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av 
    konkurransedyktige tjenester
  • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser
  • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter
  • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

 


Viken Skog- Kompetanse som lønner seg!

Viken Skog lover deg:

 

Fakta om Viken Skog SA

Skogsamvirket Viken Skog SA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006. Viken Skog SA er en videreføring av Viken Skogeierforening som ble etablert 16. desember 1999 og var operativ fra 1. januar 2000. Viken Skog SA er landets største skogeiersamvirke med ca. 2,3 mill. kbm i tømmerkjøp fra andelseiere og andre skogeiere, noe som tilsvarer ca. 25% av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 20% av landets avvirkning. Årlig omsetning i selskapet er ca. 1,8 mrd. kroner - med en egenkapital på ca. kr 520 millioner og en andelskapital på ca. kr 240 mill. Årlig tjenestesalg er i størrelsesorden kr 200 - 250 mill., herunder utførelse av skogsdrift med 1,3 - 1,4 mill. kbm.

Viken Skog har ca. 10 000 andelseiere fordelt på 27 skogeierområder i 84 kommuner i Akershus, Oslo, Buskerud, Oppland, Vestfold, Østfold og Siljan i Telemark. Samlet forvalter våre andelseiere  ca. 10,5 millioner dekar med skog. 

Se organisasjonskart her

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog