Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Innvilget støtte for å kutte fossilt karbon i silisiumsproduksjonen

14.12.2018 Elkem har sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO fått innvilget 10 millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2-nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet.

Ny utmarkssjef i Akershus og Østfold

13.12.2018 Elin Kollerud er ny utmarkssjef i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. - Grunneiere sitter med viktige ressurser som trolig blir stadig mer verdifulle i takt med at urbanisering og utbygging øker, sier Kollerud.

Ny salgsleder i Viken Skog

07.12.2018 Viken Skog styrker salgsavdelingen og har ansatt Steffen Engensbakken (27) som ny salgsleder.

Oi! Det var tøffe maskiner!

30.11.2018 Det var 40 spente barn fra Øygardsjordet barnehage med Viken Skog på hogst på Dokka nylig i det mest populære turområdet i regionen. De fikk både se og lære masse om dagens skogbruk.

- Verdens største studentboligprosjektet i massivtre?

29.11.2018 Veidekke har skrevet kontrakt med Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) om å bygge åtte blokker med totalt 795 studenthybler i massivtre.

AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

28.11.2018 AT Skog SA og Vestskog SA har signert en intensjonsavtale om å jobbe frem et felles forslag til fusjonsplan.

Olaf Tufte; -Struktur, lidenskap og disiplin

23.11.2018 Struktur, lidenskap og disiplin sammen med hardt arbeid over tid er ifølge Viken Skogs mest meritterte andelseier oppskriften på suksess, enten det er snakk om å sikte etter olympisk gull eller å nå de operative målene i skogsamvirke. -Også handler det om lagarbeid, sier Olaf Tufte.

Veivedlikeholdtips før vinteren kommer

23.11.2018 Skogsbilveier kan utsettes for harde påkjenninger på høsten, det er derfor svært viktig å følge godt med på sine veier. Tette eller delvis tette stikkrenner og dårlige grøfter er som regel årsaken til store skader på veinettet.

Wright blir ny konsernsjef i Norske Skog

23.11.2018 Styret i Norske Skog AS ansatt Niels Petter Wright som ny konsernsjef med virkning fra 1. desember 2018. Wright har 17 års erfaring fra Elopak, og i de 10 siste årene som konsernsjef.

Nyetablert selskap i linjerydding

23.11.2018 Norsk Skogrydding AS er et nyetablert selskap innen linje- og trasérydding av skog, samt tilhørende tjenester. Viken Skog SA sammen med AT Skog SA (gjennom AT Skog Invest AS) har etablert Norsk Skogrydding.

5 millioner bevilges til skogsmaskiner til Saggrenda!

22.11.2018 Viken Skog erfarer fra "sikre kilder" at flertallspartiene innstiller på bevilgning av 5 millioner kroner til skogskolen Saggrenda, Kongsberg Vgs. Saken behandles endelig i Fylkestinget 12. desember. -Det kan bli tidenes julegave til skognæringen i Viken.

Viken Skog søker fagansvarlig Servicesenter

22.11.2018 Viken Skog har gjennom 2018 styrket sin service og tilgjengelighet til våre kunder og eiere. Nå søker vi etter fagansvarlig med skogfaglig kompetanse og god teknisk innsikt.

Styrk skogutdanningen i Viken!

22.11.2018 Som Norges største aktør innen skogbruket mener Viken Skog at det nå må tas et krafttak for å styrke utdanning og rekruttering til skognæringen. Regjeringen har utpekt skogen som en del av klimaløsningen og det grønne skiftet. Grønt skifte kan defineres som endring i all produksjon og konsum for lavere utslipp. Da må vi forsyne Norge og verden med mer skogråstoff.

Møte om miljøregistreringer i kalkskog/naturtyper 2018

21.11.2018 Staten har sommeren/høsten 2018 registrert miljøverdier i kalkskog/naturtyper i utvalgte områder over hele landet. Registreringene er iverksatt av Miljødirektoratet med bistand fra fylkesmennene. Skogeiere i Eiker er engstelige for at opplysninger som er innhentet vil føre til press i retning av vern eller restriksjoner i aktivt og produksjonsrettet skogbruk, og arrangerer et møte for å sette søkelyset på hva slags konsekvenser dette kan få.

Jernbanen fra Hønefoss til Follum blir elektrisk

19.11.2018 Skognæringen vil spare tid og penger når Bane NOR elektrifiserer industrisporet fra Hønefoss til Follum. For naboene langs jernbanen betyr det mindre støy og reduserte utslipp.-Elektrifisering er viktig for Viken Skog og Follum Tømmerterminal for å ha en miljøvennlig og kostnadseffektiv tømmerterminal, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud.

Ny nettside med alle dine 40 Agrol-fordeler

19.11.2018 Agrol har samlet 40 nyttige fordelsavtaler for landbruket på en helt ny nettside. Som andelseier i Viken Skog eller ansatt i en av landbruksorganisasjonene, har du tilgang til disse avtalene. Alt du må gjøre er å registrere deg på nettsiden agrol.no

Entreprenørene vil ha bedre betalt

13.11.2018 Skogsentreprenørene opplever at det er bonanza i skogen med rekordhøye tømmerpriser og marginer for både skogeiere og andelslag, uten at den økte etterspørselen har slått ut i økte driftspriser for entreprenørene. De vil rett og slett ha en større, rettmessig andel av kaka.

Sannes er ny skogbruksleder i Sigdal-Eggedal

06.11.2018 Marius Sannes (26) er allerede godt i gang med opplæringsperioden i Viken Skog. Fra 1. desember er han skogbruksleder i Sigdal-Eggedal skogeierområde i tillegg til deler av Krødsherad.

På tide å planlegge vinterdrift

26.10.2018 Vinteren nærmer seg og dersom du vil avvirke skogen din i vinter må du kontakte din lokale skogbruksleder nå. Ved å være tidlig ute kan det legges opp rasjonelle og effektive kjøreruter for entreprenører. Tenk gjerne samdrift og få med deg naboer dersom det er mulig.

Viken Skog tester ut skogsmaskiner med biodrivstoff

26.10.2018 Skogsentreprenører er i gang med å gjennomføre prøvedrifter med avansert biodiesel som drivstoff. Viken Skogs datterselskap Struksnæs Skog AS har startet prøvekjøring på biodrivstoffet og erfaringene så langt er gode.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog