Flere nyheter om skog finner du på skog.no

Nå er det ansatt ny administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

18.10.2018 Per Skorge (57) er den nye administrerende direktøren i Norges Skogeierforbund. Han kommer i fra stillingen som generalsekretær i Norges Bondelag

Stor interesse for hjørnesteinsbedriften Begna Bruk

17.10.2018 Med Norges raskeste høvel og en fordobling i omsetningen og produksjon de siste 20 årene er så absolutt Begna Bruk å finne på kartet. Det møtte opp over 100 tømmerinteresserte på «Åpen dag» og engasjementet for hjørnesteinsbedriften i Sør-Valdres er stor.

Viken Skog søker skogbruksledere i Oppland

15.10.2018 Vil du være med å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede i verdensklasse basert på skogens ressurser? Vi søker kompetente medarbeidere som kjennetegnes av nytenkning og entusiasme og som kan gi skogeieren kompetanse som lønner seg.

Viken AT Market AS søker Key Account Manager

09.10.2018 Grunnet økt aktivitet i selskapet søker vi etter en Key Account Manager til vårt hovedkontor i Hønefoss. Stillingen vil være ansvarlig for salg av energivirke til internasjonale industrikunder.

Godt budsjett for tømmertransport

08.10.2018 Regjeringen viderefører satsingen på infrastruktur i forslaget til statsbudsjettet for neste år, men de foreslår å kutte i klimatiltak i skogen.

Behov for en mer effektiv tømmertransport

08.10.2018 Store deler av jernbanenettet i Norge er elektrifisert, men på enkelte strekninger er det fremdeles bare diesellokomotiver som kan kjøre. Det påvirker transporten av tømmer.

Viken Skog søker skogbruksleder i område Nord

02.10.2018 Viken Skog søker skogbruksleder i Sigdal-Eggedal og deler av Krødsherad.

Oceanwood ny eier av Norske Skog AS

01.10.2018 Investeringsfond som forvaltes av Oceanwood Capital Management Limited har nå overtatt 100 % av aksjene i Norske Skog AS, etter en omfattende prosess med myndighetsgodkjennelser. Kjøpet ble kjent i mai og det har vært jobbet med å få det på plass fram til nå. 14. februar 2019 kommer investeringsdirektør i Oceanwood John Chiang til Viken Skogs konferanse Tømmer&Marked for å snakke om planene videre med Norske Skog.

Nyhet: Viken Advokatkurs

28.09.2018 Et "Viken Advokat kurs" på tema generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse. På kurset tar vi opp viktige spørsmål som oppstår ved overdragelse av landbrukseiendom.

Tre nye Viken Skogeierskoler på gang: "-Effektivt, konkret og nyttig."

28.09.2018 Pågangen på Viken Skogeierskole er stor. Nå er det tre nye skogeierskoler som avholdes i Vestfold, Oppland og Oslo.

Skogplanter Østnorge AS vant stort planteanbud

28.09.2018 Skogplanter Østnorge AS vant anbudet på årlig leveranser av 2 millioner planter til SB Skog AS.

Nå blir det mere penger til bruer

28.09.2018 Det settes av 25 millioner kroner på Samferdselsdepartementets budsjett til forsterkning av bruer på fylkesveiene. På sikt håper skognæringen at minst 50 nye bruer kan forsterkes og godkjennes for 60 tonns totalvekt.

Tørkeskader på skogplantefelt- meld inn plantetap innen 15. oktober

28.09.2018 Den varme og tørre sommeren har vært en utfordring for årets plantefelt i enkelte av Viken Skogs områder. Skogeiere med stort tap av planter på årets eller fjorårets flater oppfordres til å ta kontakt med sin skogkommune innen 15. oktober 2018. Benytt gjerne høstens jakt til å se på egne plantefelt.

Tømmer & Marked 2019 -Hold av datoen 14. februar 2019!

14.09.2018 Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. Konferansen "Tømmer & Marked 2018" setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse.

Tømmerprisene fortsetter å øke. -Sikre deg hogstkapasitet nå!

13.09.2018 Stor etterspørsel etter alle sortimenter gjør at Viken Skog har fått til ytterligere økninger i et allerede høyt prisnivå. Økningen varierer med region og sortiment.

Viken Skog søker salgsleder

13.09.2018 Vi styrker vår salgsorganisasjon og søker etter salgsleder til norske industrikunder ved vårt hovedkontor i Hønefoss.

Viken Logistikk AS søker transportleder

13.09.2018 Viken Logistikk AS er i vekst og søker transportleder til vårt hovedkontor på Hønefoss. Viken Logistikk sitt mål er å bidra til en verdikjede i verdensklasse gjennom en mer forutsigbar og effektiv logistikk til glede for aktørene i skognæringen.

Ulven på agendaen – vi krever en ny kurs i rovviltpolitikken

13.09.2018 Den skandinaviske ulvebestanden er i sterk vekst, og konfliktnivået øker. Igjen har vi en sommer bak oss med store tap for beitenæringen, og en rekke personer som er avhengig av utmarka føler at hele eksistensgrunnlaget deres er truet. Naturbruksalliansen, som Viken Skog og Norges Skogeierforbund er en del av, inviterer til seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september kl 18:00-20:30.

Velo ny skogbruksleder i Ringerike

11.09.2018 Morten Velo (44) fra Jevnaker er ansatt som ny skogbruksleder i Ringerike.

Rekordmange ville høre om lønnsomt skogbruk

29.08.2018 Det manglet hverken på engasjement eller superlativer da 150 skogeiere fra Vestfold og Buskerud samlet seg i Lardal for å lære mer om lønnsomt skogbruk. Det er ingen tvil om at dette var en skikkelig «kick start» på Viken Skogkvelder 2018!

Kontakt din lokale skogbruksleder

Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Velg ditt område

Hovedkontor

Adresse og kontaktopplysninger til vårt hovedkontor.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog