Viken Skog SA er landets største skogeiersamvirke for skogeiere.

Viken Skog SA er et resultat av at flere skogeierforeninger slo seg sammen (Drammensdistriktet, Vestfold-Lågen og Nedre Glommen Skogeierforeninger).

Drammensdistriktets Skogeierforening fusjonerte først i 1999 med Vestfold-Lågen Skogeierforening og dannet Vestviken Skogeierforening, som i 2000 fusjonerte med Nedre Glommen Skogeierforening og dannet Viken Skog. 

Historien til Viken Skog er grundig beskrevet i jubileumsboken som ble utgitt i forbindelse med 100 års jubileet i 2007.

VIktige årstall er:

 • 1824 Torpens Almue - et spedt forsøk på felles opptreden fra skogeiersiden
 • 1907 Drammensdistriktets Skogeierforening stiftet
 • 1913 Norges Skogeierforbund stiftet
 • 1918 Hjemkjøp av Borregaard
 • 1922 Lågendalen Skogeierforening stiftet
 • 1937 Vestfold Skogeierforening stiftet
 • 1949 Konstituering av Skogeiernes Impregneringsverk
 • 1951 Impregneringsverket på Hen kom i drift
 • 1962 Stifting av Nordenfjeldske Treforening A/S som senere byttet navn til
  Norske Skogindustrier AS. Selskapet ble børsnotert i 1976
  (best kjent i dag under navnet Norske Skog)
 • 1972 Soknabruket igangsatt
 • 1981 Skogeierforeningene Vestfold og Lågendalen fusjonerte til
  Vestfold-Lågen Skogeierforening
 • 1982 Tofte konkurs
 • 1999 Vestviken Skogeierforening (DS og Vestfold-Lågen)
 • 2000 Viken Skogeierforening (Vestviken og Nedre Glommen)
 • 2012 Viken Skog SA

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog