Nedenfor følger tilnærmede størrelser på en del hovedtall for Viken Skog SA. Eksakte tall for de enkelte år fremgår av våre årsmeldinger (se egne linker).

 Virkesomsetning  
 Virkesomsetning  2,3 millioner m3
   
 Oppdragsvirksomhet  
 Sluttavvirkning  1,7 millioner m3
 Tynning  88 500 m3
 Planting  7,4 millioner planter
 Ungskogpleie  21 250 daa
   
 Andelseiere  
 Andelseiere  9 600
 Leverandører pr. år  3 550
   
 Ansatte  
 Totalt  88
   
 Økonomi  
 Driftsinntekter  1 446 millioner kr
 Andelskapital 222 millioner kr
 Egenkapital totalt 557 millioner kr

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog