Viken Skog konsern består av morselskapet Viken Skog SA og datterselskapene Viken Skog Holding AS, Treklyngen Holding AS, Follum Eiendom AS, Begna Bruk AS, SB Skog AS, Viken AT Market AS, Viken Logistikk AS, Struksnæs Skog AS og Valdrestømmer AS.

Viken Skog har gjennom lang tid investert betydelige beløp for å sikre langsiktig avsetning av tømmer og utvikling i verdikjeden.

Historisk var skogeierforeningene som Viken Skog er tuftet på blant initiativtakerne og en betydelig investor i store deler av dagens skogindustri. Viken Skog var en av de største aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA, men solgte seg ned for endel år siden. Idag har Viken Skog industriengasjementer i Moelven Industrier ASA, Begna Bruk AS og Hallingdal Trepellets AS. I tillegg satses betydelig ressurser på utvikling av ny fremtidsrettet skogindustri gjennom det heleide datterselskapet Treklyngen.

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog