SB Skog AS hogger og omsetter årlig ca. 900 000 kbm. tømmer, med en markedsandel på ca. 8% på landsbasis. SB Skog har 50 ansatte, hovedkontor på Elverum og ni distriktskontorer. Viken Skog eier 66% av aksjene i SB Skog. AT Skog eier de 34% resterende prosentene.

Om oss - SB Skog

SB Skog ble etablert i 1997 av Borregaard Skoger og Statskog med eierandel 50 prosent hver. Etter oppkjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 ble SB Skog heleid av Statskog. I 2015 kjøpte Viken Skog alle aksjene i SB Skog AS med intensjon om videresalg av 34 prosent av aksjene til AT Skog. SB Skog AS er i dag en selvstendig og landsdekkende aktør i tømmer- og tjenestemarkedet som skal bidra til godt tjenestetilbud og økt lønnsomhet i bransjen.

Les mer om SB Skog her

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog