Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for ca. 10 000 andelseiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland.

Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

  • Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett
  • Arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av 
    konkurransedyktige tjenester
  • Styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser
  • Stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter
  • La andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog SAs kapital får.

Noen fakta om Viken Skog SA:

Skogsamvirket Viken Skog SA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006. Viken Skog SA er en videreføring av Viken Skogeierforening som ble etablert 16. desember 1999 og var operativ fra 1. januar 2000. Viken Skog SA er landets største skogeierandelslag med rundt 2 mill. kbm i tømmerkjøp fra andelseierne som tilsvarer ca 25% av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 20% av landets avvirkning. Årlig omsetning i andelslaget er omtrent 1 mrd. kr - med en egenkapital på ca. 520 millioner kr og en andelskapital på ca. 240 mill kr. Årlig tjenestesalg er i størrelsesorden 200 - 250 mill. kr - herunder utførelse av skogsdrift med 1,3 - 1,4 mill. kbm.

Se organisasjonskart her

Andelslagets hovedkontor ligger i Hønefoss.

Adresseopplysninger:

Postadresse:
Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

Besøksadresse:
Hvervenmoveien 47
3511 Hønefoss

Telefon: 32 10 30 00
Telefaks: 32 10 30 01
E-post: e-post@viken.skog.no
E-post fakturamottak: faktura@viken.skog.no
Org nr.: NO 988 983 772 MVA

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog