Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av årsmøtet og 2 av de ansatte.

Styret kan nås på følgende e-post og telefonnummer:

Navn E-post Telefon

Olav Breivik, styrets leder
olav@breivik-holding.no 90096445

Gudbrand Gulsvik, nestleder
gudbrand@gulsvik.no 91174511

Ragnhild Hallenstvedt
rhallen@online.no 99568406

Erland Lundby
erland.lundby@gmail.com 95946286

Kristine Nore
kristine.nore@gmail.com 90949484

Hallgeir Thorsen
ht@viken.skog.no 91736121

hu@viken.skog.no 95248180

Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett.

Styret skal lede samvirkets virksomhet overensstemmende med vedtektene og årsmøtets beslutninger, og skal gjennomføre de vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av Forbundets vedtekter. Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en effektiv måte slik at det er i stand til å utføre sin oppgave. Styret skal påse at selskapet oppfyller sin økonomiforvaltning i samsvar med lover og forskrifter. Styret skal legge frem beretning og regnskap som forelegges årsmøtene i skogeierområdene før behandling i samvirkets årsmøte. Styret skal forberede de saker årsmøtet skal behandle.

Varamedlemmer til styret i nummerorden (valgt for 1 år):

1. Knut Sønju (Eiker)
2. Ole Nicolai Skulberg (Hessa)
3. Nils Peter Underbakke (Numedal)

Varamedlemmer (ansattvalgt)  (valgt for 1 år):

1. Hans Jørgen Tangevold

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog