Medlemmene i valgkomiteen velges for tre år av gangen og varamedlemmene for ett år. Valgordningen er slik at fylkene har et medlem eller varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Viken Skog består av fem medlemmer med 2 varamedlemmer i nummerrekkefølge. 

Valgkomiteens medlemmer i 2017-2018:

 

    • Ole Helmer E. Bjørlien , leder (Oppland) (2 år), olehelmer@gmail.com
    • Thrine-Lise Tryterud (Ringerike) (2 år), thrine.lise@online.no
    • Einar Høstbjør (Sapsborg/Ytre Østfold) (2 år), einar@hostbjor.no

 

 

Kontaktinformasjon valgkomiteens medlemmer 2017-2018:

 

Ole Helmer E. Bjørlien (Oppland)

Tlf.: 952 36 911
E-post: olehelmer@gmail.com

Thrine-Lise Tryterud (Ringerike)

Tlf. 995 36 141

E-post: thrine.lise@online.no

Einar Høstbjør (Sarpsborg/Ytre Østfold)

Tlf. 911 00 102

E-post: einar@hostbjor.no

Tron Erik Hovind, (Øvre Romerike) (2 år)

Tlf.: 977 53 517

E-post: tron.erik.hovind@gmail.com

Knut Hansejordet (Lardal og Siljan)

E-post: knut@hansejordet.no

Tlf.: 915 53 581

 

 

 

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog