Hvordan skape robuste skoger for et endret klima?

Klimaet er i endring - dette påvirker skogen. Hvordan drive skogbruk med et skiftende klima? Hva vet vi og hvorledes kan vi planlegge og være i forkant?


For skogeier handler det om å gjøre mer av det man i dag allerede gjør: 

 • Planlegg hogsten med tanke på vind i utsatte områder
 • Planlegg foryngelsen samtidig med planlegging av hogsten
 • Plant gran i størst mulig grad
 • Bruk foredla plantemateriale
 • Vurder tettere planting – utnytt tilskuddet til tettere planting
 • Vurder tiltak mot snutebiller
 • Sørg for så lite konkurranse fra annen vegetasjon som mulig
 • I bestand med lav stormrisiko bør optimal skogproduksjon prioriteres
 • I bestand med stormrisiko bør stabilitet prioriteres (lavere utgangstetthet)
 • Vurder om du skal tynne eller ikke allerede ved ungskogpleien
 • Vurder kortere omløp ved tørkeproblemer
 • Stubbehandling mot rotråte ved plussgrader (alltid ved tynning)
 • Invester i gjødsling om du har egna bestand


Les mer utfyllende om hva du som skogeier kan gjøre for å skape robuste skoger for fremtidens klima her:

Planting del 1

Planting del 2

Markberedning

Ungskogpleie

Tiltak mot rødhyll

Gjødsling

Les mer hva forskerne på NIBIO sier om hvordan skogbruket kan styrke klimaberedskapen 

 

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog