Hvordan skape robuste skoger for et endret klima?

Klimaet er i endring - dette påvirker skogen. Hvordan drive skogbruk med et skiftende klima? Hva vet vi og hvorledes kan vi planlegge og være i forkant?


For skogeier handler det om å gjøre mer av det man i dag allerede gjør: 

 • Planlegg hogsten med tanke på vind i utsatte områder
 • Planlegg foryngelsen samtidig med planlegging av hogsten
 • Plant gran i størst mulig grad
 • Bruk foredla plantemateriale
 • Vurder tettere planting – utnytt tilskuddet til tettere planting
 • Vurder tiltak mot snutebiller
 • Sørg for så lite konkurranse fra annen vegetasjon som mulig
 • I bestand med lav stormrisiko bør optimal skogproduksjon prioriteres
 • I bestand med stormrisiko bør stabilitet prioriteres (lavere utgangstetthet)
 • Vurder om du skal tynne eller ikke allerede ved ungskogpleien
 • Vurder kortere omløp ved tørkeproblemer
 • Stubbehandling mot rotråte ved plussgrader (alltid ved tynning)
 • Invester i gjødsling om du har egna bestand


Les mer utfyllende om hva du som skogeier kan gjøre for å skape robuste skoger for fremtidens klima her:

Planting del 1

Planting del 2

Markberedning

Ungskogpleie

Tiltak mot rødhyll

Gjødsling

Les mer hva forskerne på NIBIO sier om hvordan skogbruket kan styrke klimaberedskapen 

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog