Viken Skog er også sertifisert etter FSC®s skogstandard


Viken Skog er også sertifisert etter FSC FM (FSC Skogbruk) og FSC COC (FSC Sporbarhet).

FSC FM skiller seg fra ISO Standarden ved at den enkelte skogeier må oppfylle visse krav. Bl.a. å utarbeide egen forvaltningsplan for eiendommen som skal oppfylle prinsipper og kriterier beskrevet i FSC allmenn standard. Pr. i dag består medlemsgruppen i Viken SKog av 75 skogeiendommer.

Link til Woodmark Allmenn Standard og Sjekkliste

FSC COC styrer virkeskjeden og skal sørge for at dokumentasjon er rett og godkjent FSC tømmer som leveres til aktuell industri.

Viken Skog har tre mottakere av FSC tømmer i dag: Hellefoss (massevirke), Moelven (sagtømmer) og Begna Bruk (sagtømmer).

Link til FSCs hjemmeside

Soil Association Certification Ltd.  ORBICON reviderer Viken Skog årlig i forhold til FSC FM standarden.

SGS sertifiserer Viken Skog etter FSC COC.

 

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog