Grønn leverandør er en frivillig sertifiserings-ordning innført av Viken Skog for de som ønsker å gjøre hele planleggingen av drifter selv

Tilbud om opplæring som Grønn leverandør ble opprinnelig etablert som en respons på diskusjoner om miljøverdier i skogbruket i 2011. Hensikten var å gi tilbud om mer kompetanse til de skogeiere som ønsker å stå for all planlegging og administrasjon av drifter selv, inkludert merking av hogstfelt som grenser mot registrerte biologisk viktige områder (BVO).

Opplæringspakken består av følgende deler:

Første ledd - utedag med biologisk kompetanse og gjennomført nettkurs "Norsk PEFC Skogstandard" - er et opplæringstilbud for å kunne drive og administrere egen skogsdrift. Dette tilsvarer tidligere "Levende Skog"-kunnskap og kravet er at skogeier, den som utfører eller den som planlegger skogsdriften har slik kunnskap.


Andre ledd - for at skogeiere kan utfører miljøkontroll på egen eiendom, inklusive oppmerking i felt av biologisk viktige områder (BVO). Denne delen forutsetter gjennomført del 1 ovenfor og innebærer kunnskap om og bruk av aktuelle miljøbaser og tilgang til GPS.

Kurset gjennomføres av Viken Skog. Hele opplegget vil gi en kostnad pr. deltager på kr 3 500 ved fullført opplegg. Kurset kan finansieres via Skogfond. Forespørsel om deltakelse på kurs gjøres til studieleder.

Presentasjon Grønn leverandør  

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog