Hadeland har et aktivt skogbruk med omtrent 800 private skogeiendommer og fire større allmenninger. Produktivt skogareal er totalt ca. 830 000 dekar og årlig avvirkning ca. 200 000 m3.

I 2016 gjennomføres det områdetakst med miljøregistreringer i Hadelandskommunene.  Viken skog oppfordrer alle sine andelseiere til å ta del i denne.  Les mer om miljøregistreringene og hvorfor det er viktig å delta i disse her.

Kjel Jarle Kvamme

414 02 640 kjk@viken.skog.no

Teieallen 6, 2030 Nannestad

Skogbruksleder Hadeland

Send forespørsel

Morten Velo

455 05 158 mve@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Ringerike, Jevnaker og Vestsiden av Randsfjorden

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Hadeland 2017

355 kr/m3
mot 326 kr/m3 i 2016

451 andelseiere

152 har levert tømmer

66.357 m3
massevirke levert

82.228 m3
sagtømmer levert fordelt på 67.524 m3 gran og 14.704 m3 furu

908 m3
energivirke levert

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog