Bent Erik Ingesen

977 62 611 bei@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder Modum

Send forespørsel

Marius Sannes

475 16 395 msa@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Sigdal-Eggedal og Krødsherad

Send forespørsel

Stein Strømmen

908 61 484 sgs@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

Send forespørsel

Nøkkeltall

Viken Skog Modum - Krødsherad 2017

345 kr/m3
mot 326 kr/m3 i 2016

406 andelseiere

182 har levert tømmer

53.253 m3
massevirke levert

64.939 m3
sagtømmer levert fordelt på 40.883 m3 gran og 23.643 m3 furu

5.429 m3
energivirke levert

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog