Viken Skog kjøper tømmeret, og skogeier er selv ansvarlig for hogsten

Viken Skog kjøper tømmer (virkeskontrakt) der skogeier hogger selv, eller der alt vedr. driftsoppdraget er planlagt og gjennomført av maskinentreprenører som skogeier følger opp.

Tømmeret skal være opparbeidet i henhold til utsendte kontraktsbetingelser; Norsk PEFC skogstandard skal etterleves, beskrevne kvalitetskrav må oppfylles og  tømmeret må være henteklart i avtalte leveringsterminer. 

Viken Skog tilbyr en betalingsordning mot et mindre påslag; en avtale om trekk og utbetaling  av driftsutgifter. Skogeier og entreprenør gjør en gjensidig avtale, slik at dette trekkes før utbetaling av løpende tømmeroppgjør, og tilsvarende utbetales til entreprenør etter faktura på grunnlag av produksjons-/innmålingsdata.

 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog