Viken Skog kjøper tømmeret og står ansvarlig for planlegging og gjennomføring av hogsten

Viken Skog tar ansvar for hele driftsoppdraget inkl. planlegging etter avtale med skogeier, og sørger for oppfølging av entreprenør og alt ansvar med hensyn på Norsk PEFC skogstandard.

Det kreves god planlegging for å redusere driftskostnadene  og det er viktig med korrekt kapping av den enkelte stamme for å gi det beste utbytte til skogeier og industrikunder. 

Skogbrukslederen er kontaktperson mot skogeier for hogst og alle andre skogtjenester. Han/hun er ansvarlig for planlegging av driftene og utarbeidelse av miljørapport før hogst. Han/hun sørger for god kontakt med produksjonsplanleggerne som er ansvarlig for å lage kjøreruter for entreprenørene og transport basert på henteklarmeldinger. 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog