Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold. Planlegg markberedning i forbindelse med hogst!

Markberedning gjennomføres for å skape bedre etablerings- og vekstvilkår for planter og bedre spire- og etableringsvilkår for frø. Markberedning vil også redusere faren for angrep av gransnutebiller og redusere eventuelle plantekostnader. 

Hvorfor markberede?

 • Bedre livsbetingelser for planter og frø
 • Høyere temperatur, bedre nærings- og vanntilgang
 • Bedre spireforhold
 • Mindre konkurranse fra annen vegetasjon
 • Minsker faren for frostskader
 • Lettere, raskere og rimeligere planting
 • Vesentlig reduksjon av snutebilleangrep
 • Benyttes både ved foryngelse av gran og furu

Se hvordan Viken Skog gjennomfører markberedning her. 

Hvor skal det markberedes?

 • På bærlyng, blåbær og småbregneskog
 • I høyereliggende områder
 • Humus tykkere enn 3 cm


Når skal det markberedes?

 • Hogstavfallet må tørke - feltet bør ligge over en sommer etter hogst før markberedning
 • En fordel at markberedt felt ligger over en vinter før planting
 • Utnytt muligheten før frøår

Hva koster det?

Prisen fastsettes pr. daa eller etter timesats (Kostnad 300 - 500 kr pr. daa). Pris vil variere etter metode, terreng og oppdragsstørrelse. Skogfond kan benyttes med skattefordel , og i mange kommuner ytes tilskudd. For nærmere opplysninger om prisnivå, kontakt din lokale skogbruksleder for mer informasjon.

Ved å utføre markberedning vil skogeier stå igjen med flere trær pr. dekar, noe som igjen gir et større utvalg. I tillegg vil man få bedre kvalitet og kortere omløpstid. Skogeier vil da sitte igjen med en høyere tømmerpris.


Miljøkrav

Norsk PEFC skogstandard skal etterleves.

Benytter du skjemaet under vil du bli kontaktet av din lokale skogbruksleder

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog