Salg eller overdragelse av landbrukseiendom må planlegges grundig. For skog er det viktig å benytte seg av reglene for avbruddsligning og oppstart av gjennomsnittsligning.

Reglene om gjennomsnittsligning i skogbruket er slik at skattbar inntekt beregnes som gjennomsnittet av inntekten de sist fem årene. Egne regler gjelder for avbruddsligning for selger og oppstartsligning for ny eier. Ved å planlegge hogst, investeringer og bruk av Skogfond godt er det stort poentsial for å redusere skattegrunnlaget. Vi anbefaler at du tar kontakt med ditt lokale regnskapskontor for konkrete råd og veiledning om dette.

Trenger du jurdisk bistand i forbindelse med eiendomsoverdragelser kan du som andelseier benytte deg av en gratis konsultasjonstime og 20% rabatt på eventuelt videre bistand fra Advokatfirmaet Bentzen. De kan kontaktes via  deres hjemmeside www.advb.no eller på telefon 32 12 32 12 eller epost post@advb.no

Viken Skog har lang erfaring med verdifastsettelse av skog og utmark. Ta kontakt for eventuell bistand.

 

Svein Ekanger

906 21 240 se@viken.skog.no

Baneveien 32B, 3612 Kongsberg

Seniorrådgiver frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Send forespørsel

Svein Dypsund

900 25 141 sd@viken.skog.no

Rakkestadveien 41, 1814 Askim

Avdelingsleder strategisk planlegging

Send forespørsel

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog