Verditaksering av landbrukseiendommer innebærer å fastsette markedsverdien innenfor konsesjonslovens begrensninger.

Takstmann MNTF Svein Ekanger er medlem i Norges Takseringsforbund og er utdannet og sertifisert for verditaksering av landbrukseiendommer.

Ved verditaksering av landbrukseiendommer er oppgaven å fastsette markedsverdien for en landbrukseiendom innenfor konsesjonslovens bestemmelser. Taksten skal ikke ta hensyn til eventuelt familiesalg eller odelsoverdragelse.

På eiendommer som har sentral beliggenhet, gis det muligheter til å øke verdien ved å ta hensyn til bostedsverdien, men ikke opp til det nivå som markedet kan være villig til å betale. I usentrale strøk kan konsesjonsverdien bli høyere enn hva markedet er villig til å betale. Konsesjonsloven setter derfor klare rammer for gjennomføring av arbeidet og for nivå på taksten.

Bygninger på eiendommen verdsettes etter nedskrevet gjenanskaffelsesverdi, d.v.s. en tar hensyn til bygningens anvendelse, kurans, alder, vedlikeholdsmangler og lignende.

Skog, jord og utmark verdsettes etter nettoavkastningen som kapitaliseres etter landbruksdepartementets rundskriv for kapitaliseringsrentefot.

Dersom eiendommen blir solgt til en annen som driver landbruk og kjøpet medfører en mer rasjonell drift av denne eiendommen, gis det mulighet til å øke skog- og/eller jordverdien.

Andre ressurs- eller leieinntekter som inngår i bruket, verdsettes etter avkastningsverdi.

Svein Ekanger

906 21 240 se@viken.skog.no

Seniorrådgiver frivillig vern/anbud (Tillitsvalgt for Naturviterne)

Baneveien 32B, 3612 Kongsberg

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog