Viken Skog er kjøper av tømmer på rot. Skogeier oppnår med dette å få oppgjør for tømmeret i forbindelse med avtaleinngåelse mot at Viken Skog selv kan bestemme innenfor en avtalt tidsperiode når det skal hogges.

En rotkjøpsavtale er en kontrakt som undertegnes av skogeier og i de fleste tilfeller av skogbruksleder på vegne av Viken Skog SA. Skogteigen som det gjøres avtale om beskrives i kontrakten. Teigen skal avmerkes på et kartvedlegg og synliggjøres med merking i terrenget. Kontrakten kan tinglyses. Verdien av rotkontrakten tilsvarer anslått volum multiplisert med en beregnet nettoverdi pr. m³. Inntil 80% av denne verdien kan utbetales ved kontraktsinngåelse. Trekk og avsetning av skogfond foretas for 80% av beregnet verdi i forbindelse med at avtalen inngås. Restoppgjør mot skogeier og skogfond foretas når alt tømmeret er innmålt og verdiberegnet.

 

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog