Jakt, fiske, tomtefeste og ulike former for utmarksturisme er en viktig del av ressursutnyttelsen for mange skogeiere. Viken Skog har samarbeidsavtaler med eksperter som kan bidra med råd og veiledning

Næringspolitisk grunnlag

Viken Skog arbeider for å sikre andelseiernes bruks- og eiendomsrett til egne skog- og utmarksressurser. Dette innebærer forutsigbarhet med hensyn til morgendagens forvaltningsmulighet på egen eiendom og at denne forvaltningen skal utøves på en bærekraftig måte, både miljømessig, sosialt og økonomisk.
 

Utmarksforvaltning

Viken Skog er medeier i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ), som jobber for grunneiernes interesser innenfor fagområder som vilt, fiske, friluftsliv og tomtefeste, og har nå også inngått en avtale om bistand til andelseiere med mangeårig utmarkssjef Nils Bjørn Vistad.

Gratis første konsultasjon/rådgivning

UAØ ble etablert i 1989 og har i dag 4 ansatte som arbeider for bedre forvaltning og næringsmessig utvikling av hele ressursgrunnlaget på eiendommen. Dette er et tilbud som kan benyttes av alle andelseiere i Viken Skog. I tillegg har vi styrket tilbudet gjennom avtale med Nils Bjørn Vistad, som har over 30 års fartstid i Viken Skog innenfor utmarkstjenester og næringspolitikkVistad og UAØ kan kontaktes av andelseiere i Viken Skog for en gratis første konsultasjon/rådgivning. Eventuell oppfølging med arbeid på enkeltsaker vil måtte avtales direkte med UAØ eller Vistad.

 Les mer om Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold på deres hjemmeside http://www.utmarksavdelingen.no/. Der finner du også kontaktinformasjon til utmarkssjef Øystein Toverud og hans medarbeidere. 

Vistad kan yte faglig bistand og rådgivning innen fagområder som blant annet organisering og vedtekter, ressursanalyser og verdisetting av utmarksressurser, jaktutleie/jaktformidling, saker knyttet til «allemannsrettene», relasjoner til offentlige myndigheter og øvrige vilt- og fiskefaglige spørsmål. Vistad kan kontaktes direkte på telefon 900 33 113 eller e-post: nbjoer-v@online.no

 

Juridisk bistand

Viken Skog har avtale med Advokatfirmaet Bentzen AS som består av 6 advokater og har gjennom sin bistand til privatpersoner, næringsdrivende og gårdbrukere bred og spesialisert kompetanse på aktuelle fagområder for skogbruket. 

Fordelsavtalen innebærer en gratis første konsultasjonstime samt 20% rabatt på eventuelle påfølgende advokattjenester. Tilbudet er personlig for andelseieren, og gratis førstekonsultasjon vil kunne begrenses til to møter pr. kalenderår. 
 
Advokatfirmaet Bentzen har en sterk gårdstilknytning der flere av advokatene enten eier, har odel eller nær familietilknytning til gårdsbruk. Tilbudet alle juridiske spørsmål en andelseier møter som privatperson, uten at det er begrenset til gårdsbruk eller skogeiendom. Dette gjelder alt fra tomtefeste, eiendomssalg og grensetvister til testament, skatt og klage til offentlige myndigheter.
 
Advokatfirmaet Bentzen kan treffes på telefon 32 12 32 12 for en uforpliktende samtale. Direkte kontaktinformasjon til advokatene kan finnes på www.advb.no 

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog