Veiplanlegging

Veiplanlegging omfatter nyanlegg, opprusting og vedlikehold av skogsbilveier, og er viktige momenter for at tømmertransporten skal fungere optimalt.

Utforming av byggeplaner og prosjektering av opprusting og nyanlegg av skogsbilveier, samt rådføring og veiledning for vedlikehold av skogsbilveier, er de viktigste temaene innenfor veiplanlegging.

Skogsbilveier har blitt anlagt i mange tiår, og standarden på dem varierer i stor grad. Vedlikeholdskostnadene vil holdes på et minimum dersom veien er riktig anlagt.

Det er derfor viktig at god planlegging gjennomføres. Skogsbilveier skal anlegges etter gjeldende veinormaler, og dette er forutsetning for at tilskudd skal utbetales.

Veiplanleggerstillingen er opprettet for å kunne tilby alt av tjenester innenfor skogsbilvei.

Det er søknadspliktig på alle typer skogsbilveger og traktorveger.

Søknadskjema fra Landbruksdirektoratet finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=bygging&servicekey= 

Fredrik Løvenskiold

940 08 803 fl@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Veiplanlegger

Send forespørsel

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog