Traktorveier kan anlegges der terrenget ikke tillater øvrige veiklasser og hvor det ikke er økonomisk forsvarlig å anlegge skogsbilvei. Gode traktorveier reduserer kjøring i terreng, og øker effektiviteten ved tømmerdrifter


Kjørehastigheten for lassbærer kan økes, og dermed reduseres driftskostnadene. Det blir mindre slitasje både på maskin og fører ved kjøring på traktorveier enn i terrenget.

Det er søknadspliktig å anlegge traktorveier.

Søknad finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=bygging&servicekey= 

For spørsmål ang. traktorvei, ta kontakt med veiplanlegger.

 

 

 

 

Fredrik Løvenskiold

940 08 803 fl@viken.skog.no

Hvervenmoveien 47, 3511 Hønefoss

Veiplanlegger

Send forespørsel

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier. Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog. Les mer.

Hold deg oppdatert

Ikke gå glipp av våre oppdateringer om hva som rører seg i Viken Skog